Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MestečkoHľadať
 
 

História obce

Stručne o histórii

Najstaršie osídlenie Mestečka

 

Predpokladáme, že územie dnešného Mestečka bolo osídlené už pred šiestimi tisícročiami. Dôkazom je nález kamenného sekeromlatu, ktorý objavil v roku 1933 v kameňolome na polohe Skala správca školy M. Kuzma a odovzdal ho do Slovenského národného múzea v Martine. Nálezy ďalších kamenných nástrojov v blízkom okolí ale aj v iných častiach Púchovskej doliny svedčia o tom, že tu prví roľníci intenzívne obrábali pôdu, pestovali kultúrne rastliny a systematicky si budovali  sídla - osady, aby sa tu usadili natrvalo.   Skultúrňovanie polí, pasenie dobytka, výrub stromov pre stavbu obydlí, ale aj  získavanie novej úrodnej pôdy, to všetko zmenilo tvár krajiny, ktorá dovtedy patrila väčšinou len lovcom a zberačom plodov, ktoré poskytovala tunajšia príroda.

 

Po prvých roľníkoch  mladšej doby kamennej pokračoval v zmene rázu krajiny ľud lužickej kultúry. Nález žiarových hrobov lužickej kultúry v polohe Škalianovec Ernestom  Poliakom, spolupracovníkom Považského múzea v Žiline   je dôkazom, že aj v mladšej dobe bronzovej tu žili ľudia, ktorí sa opäť venovali najmä pestovaniu obilnín a chovu do­mácich zvierat. Žiarové hroby v Mestečku sú datované najmä bronzovou ihlicou s čiaškovou hlavicou. Popolnicové pohrebiská lužickej kultúry sú aj dôkazom mimoriadneho bohatstva a širokej škály materiálnej kultúry vtedajšieho ľudu.

Najväčší rozsah osídlenia zaznamenal ľud púchovskej kultúry. Na Mesteckej skale sa nachádzalo menšie opevnenie púchovskej kultúry z 1. stor. pred n. 1. Hrádok bol  z veľkej časti zničený miestnym kameňolomom. Až v roku 1962 tu bol urobený záchranný archeologický výskum, pri ktorom sa zistilo, že objekt mal pôvodne rozmery asi 30 x 50 m a bol opevnený zemito-kamenitým valom. Výskum priniesol bohatú kolekciu nálezov najmä z obdo­bia 1. stor. pred n. l., kedy bol hrádok vybudovaný.  Príchodom Keltov  sa začali používať nástroje, ktoré tu dovte­dy neboli známe, a to nielen pri obrábaní a spracovaní dreva, ale najmä pri obrábaní pôdy a spracovaní obilnín. Práve k takýmto poľnohospodárskym nástrojom možno zaradiť  železné krojidlo (čerieslo), železnú motyku, ktoré do­kumentujú vtedajšiu vysokú úroveň spracovania pôdy. Do­konalým vývojom prešiel však aj ďalší nástroj používaný vo vtedajších domácnos­tiach - kamenný mlyn - žarnov na mletie obilia. Nález žarnova z Mestečka patrí k vôbec prvým tohto druhu na celom území púchovskej kultúry, a jeho tvar možno považovať za prototyp ďalších podobných výrobkov používaných na tomto území. Lepšie spracovanie obilnín umožňovalo aj kvalitnejšiu prípravu potravín, ktoré zasa mali blahodarný vplyv na rozvoj spoločnosti a jej materiálnej i duchovnej kultúry. Ďalším dôležitým nástrojom objaveným na Skale v Mestečku je menšia železná sekerka s tuľajkou a železné dláto na spracovanie dreva. Vysokú úroveň vtedy dosiahlo aj hrnčiarstvo. Okrem domácej v ruke robenej keramiky sa objavujú výrobky vyrobené na hrnčiatskom kruhu. O  výrobe látok hovoria najmä nálezy hlinených praslenov používaných pri pradení a  hlinených závaží používaných pri tkaní.

 

Len vymenovaním týchto niekoľkých nástrojov objavených na Skale v Mesteč­ku možno postrehnúť úroveň vtedajšieho tunajšieho obyvateľstva, ktorú sa podarilo prekonať až omnoho neskôr v období slovanskom a v mnohých oblas­tiach až v stredoveku.

 

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka